SEMINARS

Arhives: 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2004, 2003

THE THIRD FESTIVAL OF MARTIAL ARTS 2012
1
1
1
1
THE 47th AIKIDO KOBAYASHI DOJO IWAI ANNUAL CAMP
1
1
1
1
1
1
1

1
AIKIDO SUMMER CAMP 2012 SAKHALIN-SAPPORO
1
11
11
11
11
11
11

11
THE 3RD INTERNATIONAL SEMINAR AIKIDO KOBAYASHI DOJO ON SAKHALIN
.
.
.
.
.
.
.
.

THE FIRST FAR EAST AIKIDO KOBAYASHI DOJO CONGRESS - 2012
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
JAPAN 2012
.
.
.
.
.
.

KHABAROVSK 2012
.
.
.
.
.

 


     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013 © Sakhalin Aikido Federation