SEMINARS

Arhives: 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2004, 2003


SAPPORO 2008
  1    
1

YUZHNO-SAKHALINSK 2008
1      
1
1

SHIRATAKI 2008
1      
1

SAPPORO 2008
1      
11
1

YUZHNO-SAKHALINSK 2008
1
1
1


     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013 © Sakhalin Aikido Federation